Jardineria

Amb una experiència de mes de 20 anys donem un servei personalitzat els nostres clients, oferint el disseny, projecte i construcció de jardins i terrasses per a vivendes unifamiliars, adossades, xalets, masies, hotels, industries, comunitats i altres

Un equip de professionals aconsella en tot moment de les diverses solucions paisatgístiques, amb l’objectiu d’aconseguir un jardí adaptat a les necessitats del client.

Serveis

Visita de l’espai a enjardinar |Proposta d’enjardinament (estudi, projecte…) | Pressupost | Preparació de terres| Plantacions de tot tipus de material vegetal | Sembres, hidrosembres i implantació de rotllos de gespa | Gespa artificial | Instal·lacions de llum i reg | Fusteria exterior: pèrgoles, porxos, tarimes de fusta, jardineres, tanques | Paleteria exterior: estanys, paviments de formigó o lloses, murets | Encoixinats, zones amb graves o marmolines | Mobiliari exterior: bancs, fonts, taules, cadires…| Jardineres | Tot tipus de tasques de manteniment | Tractament fitosanitaris, adobats | Podes de formació, neteja i seguretat | Gestionem tots els processos necessaris, des de la realització de projectes, tramitacions oficials, direcció, gestió i finalització de l’obra.

TREBALLS REALITZATS


Paisatgisme

Dissenyem, projectem, estudiem, assessorem (arquitectes, enginyers, interioristes…) i executem qualsevol encàrrec dins el món del paisatgisme.

· Projecte dels sistemes naturals com rius, platges, parcs forestals o parcs agraris.
· Projecte de restauració d’espais degradats, en espais naturals o rurals i la perifèria de la ciutat difosa, suburbana, recuperació de pedreres o abocadors, restauració de zones humides.
· Direccions d´obra.

Gestionem tots els processos necessaris des de la realització dels projectes, tramitacions oficials, direcció, gestió i finalització de l’obra.

TREBALLS REALITZATS