Manteniment i conservació

El jardí és un element viu, realitzar un bon pla de manteniment és bàsic per optimitzar el recursos i garantir un estat òptim. Floradecor Garden , disposem d’una àmplia varietat de serveis per a cada necessitat amb una alta qualitat en les nostres feines. Podes, controls fitosanitaris, adobats, transplantament…

18

Fotos